Kurz Ako vedieť, komu DÔVEROVAŤ

75,00 €
Bez DPH

VAŠE PREŽITIE ZÁVISÍ od toho, či viete, na koho sa môžete spoľahnúť. Ako však môžete vedieť, kto sú vaši skutoční priatelia? Existuje spôsob, ako predvídať správanie niekoho iného? Áno. Existujú základné prvky ľudského správania.

Množstvo

  • Bezpečnostné pravidlá (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka) Bezpečnostné pravidlá (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka)
  • Pravidlá doručovania (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka) Pravidlá doručovania (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka)
  • Pravidlá vrátenia tovaru (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka) Pravidlá vrátenia tovaru (upraviť pomocou modulu Ubezpečenia zákazníka)

VAŠE PREŽITIE ZÁVISÍ od toho, či viete, na koho sa môžete spolahnúť. Ako však môžete vedieť, kto sú vaši skutoční priatelia? Ako môžete zistiť, či vstup iného spoločníka do vášho podnikania prinesie úspech? Existuje spôsob, ako predvídať správanie niekoho iného? Áno. Existujú základné prvky ľudského správania. Keď ich poznáte, dokážete sa v ľuďoch vyznať a len pozorovaním ich správania môžete o nich všetko zistiť. 


Na kurze Ako vedieť, komu DÔVEROVAŤ sa naučíte:

  • O dôležitosti úlohy, ktorú zohráva dôvera vmedziludských vzťahoch.

  • Hubbardovu tabuľku hodnotenia človeka– nástroj na to, ako spoznať skutočný charakter a predvídať, čo ľudia urobia.

  • Ako presne odhadnúť ľudí a zaistiť istejšiu budúcnosť pre seba a ostatných, na ktorých vám záleží.

So znalostami z tohto kurzu budete mať v rukách nástroje, ktoré vám pomôžu rozpoznať ľudí, ktorým môžete dôverovať a na ktorých sa môžete spolahnúť.

Čo povedali klienti ktorí študovali tento kurz

„Na kurze som sa naučila lepšie porozumieť ľudskej komunikácii a tónovej emočnej škále. Pochopila som čo je príčinou, že sa človek raz zachová tak a inokedy zase inak, že neustále skáčeme po tónovej emočnej škále hore a dole a od tohto sa aj odvíja naše ARK (porozumenie), komunikácia či naše správanie. Naučila som sa rozpoznať, keď človek má cieľ v komunikácii s nami naše ARK (porozumenie) znižovať či zvyšovať a pokiaľ má tendenciu nám naše ARK (porozumenie) znižovať, nemáme si to brať osobne, keďže je to jeho pohľad a jeho "úmysel" prameniaci z tónu (emócie) na emočnej škále. Tiež veľkým prínosom je zistenie chronického tónu (emócie) blízkych osôb a tým pádom porozumenie.“ 

28.6. 2016 M.S.

„Veľmi milý a krátky kurz, ale nabitý informáciami s hodnotnými dátami. Už viem, ako ich využiť v živote: v rodine, v práci a pod. Je to spôsob, ako vybudovať bezpečné prostredie okolo seba. Super.“
20.8. 2016 K.K.

„Vďaka tomuto kurzu som zistila alebo si spojila, že sebadôveru môžem zvyšovať aj tým, že budem profesionálnejšia a kompetentnejšia. Vo voľnom preklade pre mňa to znamená, že budem veci robiť poriadne a dôkladne, dokončovať ciele a nenechávať rozrobenú prácu, tým sa stanem kompetentnejšia vo svojom živote vo viac oblastiach a naberiem sebadôveru. Nebudem sa podhodnocovať a nedôverovať si, budem si dávať drobné ciele a radovať sa z ich dosiahnutia.“
8.8. 2016 J. S.

10 položky